Σταθερή η γαλακτοπαραγωγή το 2021

Σταθερή η γαλακτοπαραγωγή το 2021
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. 

Οι εκμεταλλεύσεις της ΕΕ παρήγαγαν περίπου 161,0 εκατομμύρια τόνους νωπού γάλακτος το 2021, που θα αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση 0,7 εκατομμυρίων τόνων από έτος σε έτος. Αυτή η σταθερότητα στην παραγωγή (+0,4% σε σύγκριση με το 2020) υποστηρίχθηκε από την υψηλότερη παραγωγή σε αγροκτήματα στην Ιταλία (+4%) και την Ιρλανδία (+6%), αλλά μειώθηκε στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία (όλες -2%).

Η συντριπτική πλειονότητα του νωπού γάλακτος (150,7 εκατομμύρια τόνοι) παραδόθηκε στα γαλακτοκομεία, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιήθηκε απευθείας στις φάρμες για την παραγωγή μιας σειράς φρέσκων και βιομηχανοποιημένων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ άλλων προϊόντων, τα γαλακτοκομεία παρήγαγαν:

  • 2,3 εκατομμύρια τόνους βουτύρου και τα λεγόμενα «κίτρινα προϊόντα» από 44,4 εκατομμύρια τόνους πλήρους γάλακτος.
  • 10,4 εκατομμύρια τόνοι τυριού από 61,4 εκατομμύρια τόνους πλήρους γάλακτος και 16,4 εκατομμύρια τόνους αποκορυφωμένου γάλακτος.
  • 23,2 εκατομμύρια τόνους γάλακτος κατανάλωσης από 13,0 εκατομμύρια τόνους πλήρους γάλακτος και 10,0 εκατομμύρια τόνους αποκορυφωμένου γάλακτος.

Η Γερμανία παρήγαγε περισσότερο από το γάλα κατανάλωσης της ΕΕ (19% του συνόλου της ΕΕ), βούτυρο (20%), όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γιαούρτια (29%) και τυρί (23%) από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

Η Γερμανία, μαζί με την Ισπανία (15% του συνόλου της ΕΕ), τη Γαλλία (13%), την Ιταλία (11 %) και την Πολωνία (8%) αντιπροσώπευαν περίπου τα δύο τρίτα του γάλακτος κατανάλωσης που παράγεται στην ΕΕ το 2021.

Κάποια άλλα κράτη ήταν βασικοί παραγωγοί άλλων νωπών και βιομηχανοποιημένων γαλακτοκομικών προϊόντων: οι Κάτω Χώρες ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός όξινων γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ (15% του συνόλου) και τέταρτος μεγαλύτερος σε τυρί (9%), ενώ η Ιρλανδία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός βουτύρου (14% του συνόλου της ΕΕ) και το πέμπτο μεγαλύτερο από τα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα (7%).