Συνεχίζεται η αύξηση των τιμών αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ

Συνεχίζεται η αύξηση των τιμών αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ
Στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2022. 

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αναστατώσει σημαντικά τις παγκόσμιες γεωργικές αγορές το 2022. Η Ρωσία και η Ουκρανία ήταν σημαντικοί εξαγωγείς σιτηρών, καλαμποκιού, ελαιόσπορων (ιδιαίτερα ηλίανθων) και λιπασμάτων μέχρι την έναρξη του πολέμου. Επιπλέον, οι ενέργειες για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έχουν αυξήσει τις τιμές της ενέργειας. Όλα αυτά συνέβαλαν στην απότομη αύξηση των τιμών για βασικά γεωργικά προϊόντα και εισροές, όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μεταξύ του 2ου τριμήνου του 2021 και του 2ου τριμήνου του 2022, η μέση τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών που καταναλώνονται στη γεωργία (δηλ. εισροές που δεν σχετίζονται με επενδύσεις) εκτινάχθηκε κατά 36%. Συγχρόνως, σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις των τιμών για τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους (+116%) και την ενέργεια και τα λιπαντικά (+61%).

Την ίδια περίοδο, η μέση τιμή των γεωργικών προϊόντων στο σύνολό της (παραγωγή) επίσης αυξήθηκε απότομα κατά 25%. Ιδιαίτερα απότομες αυξήσεις σημειώθηκαν στα δημητριακά (+68%), στους ελαιούχους σπόρους και στα ελαιώδη φρούτα (+59%) και στα αυγά (+45%).

Σε κάθε κράτος μέλος, η μέση τιμή και των δύο εισροών που δεν σχετίζονται με τις επενδύσεις και τη γεωργική παραγωγή αυξήθηκε μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2021 και του δεύτερου τριμήνου του 2022.

Οι πιο απότομοι ρυθμοί αύξησης της μέσης τιμής της γεωργικής παραγωγής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (+65%), στην Εσθονία (+53%) και στην Ουγγαρία (+43%). Τα μικρότερα ποσοστά αύξησης παρατηρήθηκαν στη Δανία (+7%), στη Μάλτα και στην Πορτογαλία (+12%).

Οι πιο απότομοι ρυθμοί αύξησης της μέσης τιμής των εισροών που δεν σχετίζονται με επενδύσεις καταγράφηκαν στη Λιθουανία (+91%), στη Λετονία (+62%) και στην Κροατία (+50%).