Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς: Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς: Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση επιδοτήσεων σε δραστηριότητες που θα πλαισιώσουν τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελιάς 2017

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, ανακοινώνει την πρόθεσή της για επιχορηγήσεις προγραμμάτων για τον εορτασμό της "Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς 2017" στις χώρες μέλη της ΔΟΕ.

Οι επιχορηγήσεις αυτές θα δοθούν εντός των ορίων ενός εγκεκριμένου προϋπολογισμού και θα αφορούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν από 15 έως και 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να φτάσουν στην εκτελεστική γραμματεία το αργότερο έως τις 25 Αυγούστου και να περιέχουν το έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με ημερομηνία, μαζί βέβαια και με τα υπόλοιπα έγγραφα που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Στόχος αυτών των επιχορηγήσεων είναι η παροχή οικονομικής στήριξης σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς, ως κοινή δράση όλων των χωρών μελών της ΔΟΕ.

Όλες οι δραστηριότητες θα συνοδευτούν με συνέντευξη Τύπου ή παρόμοια εκδήλωση, με σκοπό η Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς να γίνει ευρύτερα γνωστή.

Η εκτελεστική γραμματεία θα υποβάλει επίσημη δήλωση, ώστε να δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν και: σεμινάρια, εμπορικές εκθέσεις ή συμπόσια που παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, τη σχέση προϊόντων ελαιόλαδου και υγείας, ελαιοκαλλιέργειας και περιβάλλοντος, την ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας και την οικονομία της ελιάς: θα υπάρχει διαφημιστικό υλικό (φυλλάδια, CD, βιβλία κ.λπ.) · καθώς και πρόσκληση διεθνών εμπειρογνωμόνων να συμμετάσχουν στην προτεινόμενη δραστηριότητα.

Ένα μέγιστο ποσό ύψους  4000 (ανά επιχορήγηση και χώρα) έχει καθοριστεί για τις δωρεές της ΔΟΕ για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς, η οποία μπορεί να μην αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της εκάστοτε δραστηριότητας. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση την αρχή της "πρώτης επείγουσας εξυπηρέτησης". Τα έγγραφα μπορούν να μεταφορτωθούν από τις ενότητες "Συμβάσεις, επιχορηγήσεις και κενές θέσεις" της ιστοσελίδας.

Δείτε σχετικά στην επίσημη ιστοσελίδα ΕΔΩ