Ηράκλειο: Ιδιαίτερα δύσκολη η καταπολέμηση του δάκου

Ηράκλειο: Ιδιαίτερα δύσκολη η καταπολέμηση του δάκου
Ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας. 

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε. Ηρακλείου (εκτός της Τοπικής Κοινότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού) ο πρώτος γενικός δολωματικός ψεκασμός. Παράλληλα στις περισσότερες Τοπικές Κοινότητες της ΠΕ Ηρακλείου διενεργείται ή ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός, ενώ ήδη σε λίγες περιοχές του Δήμου Χερσονήσου ξεκίνησε και ο τρίτος γενικός δολωματικός ψεκασμός.

Ωστόσο στο δίκτυο παγίδευσης της υπηρεσίας, σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες, καταγράφονται σταθερά πολύ υψηλοί δακοπληθυσμοί και ήδη στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, έχουν διαπιστωθεί κατά τόπους σημαντικές προσβολές στον ελαιόκαρπο από το δάκο, ιδιαιτέρως σε ελαιόφυτα με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας.

Η καταπολέμηση του δάκου κατά τη φετινή περίοδο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη αφενός λόγω των αυξημένων και παράλληλα παρατεταμένων εξόδων της διαχειμάζουσας γενεάς και αφετέρου λόγω των μέχρι σήμερα ιδιαιτέρως ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για την ανάπτυξή του εντόμου, οι οποίες αποδυνάμωσαν και παράλληλα δυσχέραναν σημαντικά τους εφαρμοζόμενους δολωματικούς ψεκασμούς του προγράμματος (ιδιαιτέρως οι σφοδροί και διαρκείς άνεμοι). Ωστόσο, οι περιοχές στις οποίες το αμέσως προηγούμενο διάστημα επικράτησαν ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες, όπως περιοχές της πεδιάδας της Μεσσαράς, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα με το έντομο.

Παράλληλα, οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα δακοκτονίας για το έτος 2022 διαθέτει μόνο ένα εγκεκριμένο σκεύασμα για τη διενέργεια των δολωματικών ψεκασμών, στην απόφαση έγκρισής του οποίου ορίζεται ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να παρεμβάλλονται 21 ημέρες μεταξύ των επεμβάσεων. Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας, στην ίδια περιοχή, δεν μπορεί να επέμβει με νέο ψεκασμό αν δεν παρέλθει το διάστημα των 21 ημερών, ακόμα και αν τα δακοκτονικά στοιχεία το επιβάλλουν.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί της Π.Ε. Ηρακλείου να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελαιόκαρπου τους και εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα, να προχωρούν στις κατάλληλες θεραπευτικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πάντοτε σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους τους. Αυτοί θα τους υποδείξουν την καταλληλότερη μέθοδο καταπολέμησης, η οποία θα πρέπει να συνδυάζει την σημαντική αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο προϊόν, στο χρήστη και στο περιβάλλον.

Επισημαίνεται ότι για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.

Υπενθυμίζεται ότι με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των αντίστοιχων Δήμων εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για τα έτη 2020-2022 οι Τοπικές Κοινότητες Διονυσίου - Παναγιάς, Σοκαρά, Σταβίων, Στερνών και Χαρασού - Βοριτσίου. Οι ελαιοπαραγωγοί των παραπάνω περιοχών θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την προστασία των ελαιοδέντρων τους από τον δάκο. Οι καλλιεργητές που έχουν ελαιόδεντρα σ' αυτές τις Τοπικές Κοινότητες δεν θα πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας για τον ελαιόκαρπο που προέρχεται από αυτά τα ελαιόδεντρα.