Κορύνεο βερικοκιάς: Τι πρέπει να προσέξετε

Κορύνεο βερικοκιάς: Τι πρέπει να προσέξετε
Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών.

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια της βερικοκιάς εξέδωσε χθες, Πέμπτη (23/02) το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τις περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Στο τεχνικό δελτίο παρουσιάστηκαν προσβολές από τον κορύνεο και οι γεωπόνοι συστήνουν μόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολές τα δύο προηγούμενα έτη (εικόνα 1), να γίνει επέμβαση λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (στάδια Α έως και Β, εικόνα 2).

Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται κατά πολύ από τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης. Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών.

Σε όλες τις περιοχές η θερμοκρασία έχει ήδη αυξηθεί ενώ σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ. σε ορισμένες περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας αναμένονται κυρίως την Παρασκευή κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις (υψηλή σχετική υγρασία), συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα. Η επέμβαση να πραγματοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

Oι παραγωγοί πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.