Περονόσπορος πατάτας: Συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης

Περονόσπορος πατάτας: Συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης
H προσβολή του περονόσπορου ξεκινά από τα κατώτερα φύλλα του φυτού της πατάτας, όπου εμφανίζονται κιτρινωπές κηλίδες ακανόνιστου σχήματος.

Ο περονόσπορος είναι η σημαντικότερη μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει τα φυτά της πατάτας, καθώς μπορεί να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή ολόκληρων περιοχών.

Ο περονόσπορος προκαλείται από τον ωομύκητα Phytophthora infestans που εκτός από τις πατάτες προσβάλλει, όλα τα σολανώδη, όπως τομάτα, μελιτζάνα, και πιπεριά.

H προσβολή του περονόσπορου ξεκινά από τα κατώτερα φύλλα του φυτού της πατάτας, όπου εμφανίζονται κιτρινωπές κηλίδες ακανόνιστου σχήματος. Στη συνέχεια, η περιοχή της κηλίδας του περονόσπορου γίνεται καστανή και ξηραίνεται. Με υγρές συνθήκες, στην κάτω επιφάνεια των φύλλων διακρίνεται το λευκό χνούδι του μύκητα του περονόσπορου. Οι κόνδυλοι της πατάτας προσβάλλονται, επίσης, από τον περονόσπορο και παρουσιάζουν εξωτερικά εκτεταμένες, ακανόνιστες, σκούρες κηλίδες. Εσωτερικά, οι περιοχές της πατάτας κάτω από τις προσβεβλημένες θέσεις παίρνουν το χρώμα της σκουριάς και σαπίζουν.

Το παθογόνο διατηρείται στους μολυσμένους κονδύλους που έχουν παραμείνει στον αγρό. Την άνοιξη, με υγρασίες που φτάνουν το 100% και θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 25οC βλαστάνουν τα ωοσπόρια και δίνουν ζωοσποριάγγεια. Τα ζωοσπόρια μολύνουν τα νεαρά στελέχη των φυτών που προέρχονται από μολυσμένους κονδύλους.

Σε βροχερή περίοδο τα ζωοσποριάγγεια και ζωοσπόρια μεταφέρονται με το ανεμόβροχο σε άλλα φυτά και μεταδίδουν το παθογόνο στο φύλλωμα και στα στελέχη. Όταν σε βροχερό καιρό τα ζωοσποριάγγεια ξεπλένονται από τα φύλλα και παρασύρονται μέσα στο έδαφος, τότε έχουμε προσβολές των κονδύλων.

Τρόποι αντιμετώπισης

Ο ωομύκητας Ph. Infestans αντιμετωπίζεται κυρίως με:

- Χρησιμοποίηση υγιούς πατατόσπορου
- Απομάκρυνση των φυτών εθελοντών και
- Προληπτικούς ψεκασμούς με Στρομπιλουρίνες + Ακεταμίδια, Οργανοκασσιτερούχα + Διθειοκαρβαμιδικά, Φαινυλπυριδυλαμίνες