Βαμβάκι: Συστάσεις για τις προσβολές του Αυγούστου

Βαμβάκι: Συστάσεις για τις προσβολές του Αυγούστου
Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας. 

Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην περιοχή Αγουλινίτσας βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της καρπόδεσης ενώ οι πιο πρώιμες βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο ανοίγματος των καψών, γύρω στο 50%.

Βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της ωρίμανσης των καψών. Οι κάψες που ωριμάζουν γίνονται πιο ανθεκτικές στην προσβολή, όμως στις πιο όψιμες βαμβακοκαλλιέργειες χρειάζεται ακόμη προσοχή και παρακολούθηση.

Κατά τον έλεγχο των φερομονικών παγίδων, διαπιστώθηκε η δραστηριότητα της γενεάς του Αυγούστου του πράσινου σκουληκιού και οι συλλήψεις των πεταλούδων σε κάποιες θέσεις είναι αυξημένες. Το ίδιο ισχύει και με τις συλλήψεις των πεταλούδων του ρόδινου σκουληκιού.

Στις δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ζωντανών προνυμφών.

Διαπιστώθηκε προσβολή από τζιτζικάκια στο Ανεμοχώρι και αφίδες κατά θέσεις.

Συστάσεις - καλλιεργητικές πρακτικές

Συστήνεται στο επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως στις όψιμες βαμβακοκαλλιέργειες η τακτική παρακολούθησής τους, για πιθανή προσβολή στα ανώριμα καρύδια.

Στο στάδιο καρποφορίας τα όρια επέμβασης είναι:

  • για το πράσινο σκουλήκι:

συνιστάται να προβαίνετε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν 4 νεαρές προνύμφες [1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι (1) εκατοστό] κ.μ.ο. ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύμφη κ.μ.ο. στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου.

  • για το ρόδινο σκουλήκι:

συνιστάται να προβαίνετε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων, προνύμφες ρόδινου σε ποσοστό 5 - 8% στα 100 καρύδια.

Στις όψιμες βαμβακοκαλλιέργειες, όταν τα φυτά έχουν πλούσιο και πράσινο φύλλωμα, για την πρωΐμισή τους και προκειμένου να προαχθεί η ωρίμανση των καψών της βάσης και στη συνέχεια των ανώτερων καψών, όταν το ποσοστό των ανοιγμένων καψών είναι 25-40%, μπορούν να εφαρμοστούν ορμονικά επιταχυντικά σκευάσματα τα οποία λειτουργούν ως αποφυλλωτικά και ως βοηθητικά ωρίμανσης, καθώς αυξάνουν τον ρυθμό ανοίγματος των καψών και πρωιμίζουν τη συγκομιδή.

Αποφύλλωση

Η εφαρμογή των αποφυλλωτικών σκευασμάτων γίνεται όταν έχει ανοίξει το 50 % περίπου των καψών, και ταυτόχρονα το 80 ? 90 % των καψών να είναι ώριμες. Οι ώριμες κάψες κόβονται δύσκολα με μαχαίρι λόγω των ανεπτυγμένων σπερμάτων και κατά το κόψιμο παρατηρείται τράβηγμα των ινών.

Οι ανώριμες κάψες, με ίνες ανώριμες, θα έχουν αυξημένη υγρασία και προβλήματα στην αποθήκευση και στην εκκόκκιση του σύσπορου βαμβακιού.

Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα αποφυλλωτικά χρειάζονται υψηλή θερμοκρασία και σχετική υγρασία για 4 - 5 μέρες μετά την εφαρμογή του αποφυλλωτικού.

Η αποφύλλωση να πραγματοποιείται 12 - 15 μέρες περίπου πριν την αναμενόμενη συγκομιδή, προκειμένου να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα για την καλύτερη ωρίμανση των καψών και το βαμβάκι να μην είναι εκτεθειμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Εγκεκριμένα φυτοπροστατευtικά προϊόντα για αποφύλλωση είναι τα σκευάσματα με δραστικές ουσίες: carfentrazon ethyl, ehtephon, pyraflufen ethyl.