Οι μεταβολές στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία

Οι μεταβολές στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ) για το έτος 2015. Συγκρίνονται, μεταξύ άλλων, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε διάφορες καλλιέργειες το 2015 , με τις δύο προηγούμενες χρονιές (2014 και 2013).

Α. Καλλιεργούμενες εκτάσεις

Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) κατά το έτος 2015 ανέρχεται σε 32.825,2 χιλ. Στρέμματα.

Μεταξύ των σημαντικότερων ως προς την έκταση μεταβολών που παρατηρούνται, κατά είδος καλλιέργειας, είναι:

  • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτάρι σκληρό, μείωση κατά 11,0% το 2015 σε σχέση με το 2014 και μείωση κατά 18,3% το 2014 σε σχέση με το 2013.
  • -Στις καλλιέργειες με αραβόσιτο, μείωση κατά 12,4% το 2015 σε σχέση με το 2014 και μείωση κατά 21,3% το 2014 σε σχέση με το 2013.
  • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι, μείωση κατά 2,5% το 2015 σε σχέση με το 2014 και αύξηση κατά 1,6% το 2014 σε σχέση με το 2013.
  • στο σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων με τομάτες , αύξηση κατά 0,5% το 2015 σε σχέση με το 2014 και μείωση κατά 34,8% το 2014 σε σχέση με το 2013.
  • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια, αύξηση κατά 0,9% το 2015 σε σχέση με το 2014 και μείωση κατά 15,8% το 2014 σε σχέση με το 2013.
  • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με πορτοκάλια, αύξηση κατά 0,3% το 2015 σε σχέση με το 2014 και μείωση κατά 19,1% το 2014 σε σχέση με το 2013.

 

Δείτε τις σημαντικότερες μεταβολές αντίστοιχα , ως προς τον όγκο παραγωγής γεωργικών προϊόντων, κατά ομάδες και είδη, τον αριθμό ζώων και την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων.