Αξιολόγηση των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

Αξιολόγηση των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας
Ολοκληρώθηκε η 15η εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2022. 

Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας, με στόχο την αποτροπή της επανεμφάνισης κρουσμάτων και την παραμονή της χώρας σε καθεστώς ελεύθερο λύσσας, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Η 15η εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2022, με τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ακολουθεί το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση με εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων αλεπούδων). Στόχος είναι η αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2061/620 της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο μήνες, με πιθανότητα παράτασης, ξεκινώντας στις 18 Νοεμβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και στις 19 Νοεμβρίου 2022 στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς και Πέλλας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο και υπουργική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας, για το έτος 2022 ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι: Θεσσαλονίκη: 40, Ημαθία: 14, Κιλκίς: 99, Πέλλα: 84, Σέρρες: 118.

Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούνται οι αρμόδιοι για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ΚΥΑ προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ευρώ ανά θανατωμένη αλεπού, που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή (να προηγείται κατά το δυνατόν επικοινωνία), στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας και για το έτος 2022.

Για την αποζημίωση κυνηγοί ή θηροφύλακες υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές, ενώ μαζί με κάθε δείγμα που προσκομίζουν, υποβάλουν συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας» καθώς και:

α) Άδεια κυνηγιού σε ισχύ εφόσον ο θηροφύλακας/κυνηγός θανάτωσε το ζώο αυτόνομα και όχι κατά την συμμετοχή του στα πλαίσια συνεργείου δίωξης (μόνο κατά την κυνηγετική περίοδο) και επιπλέον για τους θηροφύλακες έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.

β) ΑΦΜ

γ) IBAN τραπεζικού λογαριασμού.