Ξεκινά η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση ιπποειδών

Ξεκινά η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση ιπποειδών
Μετά την 21η Ιανουαρίου 2023, όποια ιπποειδή δεν έχουν δηλωθεί και ταυτοποιηθεί, θα θεωρηθούν ανεπιτήρητα. 

Στις 21 Οκτωβρίου ξεκινά η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση ιπποειδών ιπποειδών (ίπποι, ημίονοι, όνοι) στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Κτηνιατρικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:

  • όλα τα δεσποζόμενα ιπποειδή ταυτοποιούνται ατομικά, σε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο, με ενέσιμο πομποδέκτη (microchip) και έγγραφο ταυτοποίησης, το οποίο υποβάλλεται στην κτηνιατρική υπηρεσία ώστε να εκδοθεί το ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης.
  • όλες οι εκμεταλλεύσεις ιπποειδών, με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, δηλώνονται στην κτηνιατρική υπηρεσία και καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Ειδικότερα, όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να προσέλθουν στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες -κατά προτίμηση μετά από τηλεφωνικό ραντεβού-, ώστε να τους αποδοθεί κωδικός αριθμός καταχώρισης της εγκατάστασής τους και να δηλώσουν τα ζώα τους.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή μετά την 21η Ιανουαρίου 2023, όποια ιπποειδή δεν έχουν δηλωθεί και ταυτοποιηθεί, θα θεωρηθούν ανεπιτήρητα.

Σ. Κεδίκογλου: Νέα εποχή για την προστασία των ιπποειδών η ηλεκτρονική καταγραφή τους στο gov.gr

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλει το ΥπΑΑΤ και ο yφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκογλου για την εξάλειψη του φαινομένου κακομεταχείρισης των ιπποειδών, ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου 2022 η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής τους στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου - www.gov.gr .

Πρόκειται με την εφαρμογή της Υ.Α.(726/107637/2022 - ΦΕΚ 2028/B/21-4-2022) για τη δημιουργία και τήρηση στο ΥπΑΑΤ ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, με την ονομασία «Κεντρική Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων των Ιπποειδών» (ΚΗΒΔΙ) στην οποία οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών καταχωρίζουν τα στοιχεία ταυτοποίησης των ιπποειδών, τις εγκαταστάσεις και τα στοιχεία ταυτοποίησης των υπεύθυνων επιχειρήσεων ιπποειδών.

Οι ιδιοκτήτες των ιπποειδών θα υποχρεούνται να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο, στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες ανήκουν, όπου θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με:

1. Την ταυτότητα των ιπποειδών (ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία θανάτου, περιγραφή, όνομα, αριθμός microchip, μοναδικός ισόβιος αριθμός ιπποειδούς)

2. Τις εγκαταστάσεις διαμονής των ιπποειδών (στοιχεία ταυτοποίησης υπευθύνου της εγκατάστασης, έδρα της εγκατάστασης, κωδικός εγκατάστασης, ημερομηνία εισόδου του κάθε ιπποειδούς στην εγκατάσταση)

3. Τους υπεύθυνους των ιπποειδών (στοιχεία ταυτοποίησης, αναλυτικός κατάλογος με τα ιπποειδή για τα οποία είναι υπεύθυνος)

4. Τα έγγραφα ταυτοποίησης των ιπποειδών (είδος εγγράφου ταυτοποίησης, ημερομηνία έκδοσης)

5. Τους φορείς έκδοσης των εγγράφων ταυτοποίησης

Ο υφυπουργός σε δήλωσή του τονίζει ότι «με την ανάρτηση στο gov.gr, ξεκινά μια νέα εποχή που εναρμονίζει την Ελλάδα με τις πρώτες χώρες της Ευρώπης στα θέματα προστασίας και φροντίδας των ιπποειδών. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο για να σταματήσουν επιτέλους τα φαινόμενα κακοποίησης και παράνομης εκμετάλλευσης των ιπποειδών».