Νέα εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Β. Μακεδονία

Νέα εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Β. Μακεδονία
Ενημέρωση από το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥπΑΑΤ. 

Στις 15 Νοεμβρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, μία (1) πρωτογενή εστία Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρο στη Βόρεια Μακεδονία στην περιοχή Novo Selo κοντά στα σύνορα με τη χώρα μας (βλέπε Εικ. 1).


Στη Βόρεια Μακεδονία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2022 έως 16.11.2022, 28 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 7 εστίες σε αγριόχοιρους.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στην Ελλάδα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και ιδιαίτερα στις κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία (Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Σερρών) στην πιστή εφαρμογή και στην τήρηση όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων στα σημεία εισόδου στη χώρα.