Νέα κρούσματα αφρικανικής πανώλης χοίρων κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Νέα κρούσματα αφρικανικής πανώλης χοίρων κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα
Στη Βουλγαρία από τις αρχές του 2022 έχουν εντοπισθεί 2 εστίες κατοικίδιους χοίρου και 293 εστίες σε αγριόχοιρους. 

Νέα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) εντοπίστηκαν σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Συγκεκριμένα, στις 3 Νοεμβρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δεκατρεις (13) δευτερογενείς εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία στις περιοχές Kardzhali (5 εστίες), Smolyan (6 εστίες), Plovdiv (1 εστία) και Haskovo (1 εστία).


Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2022 έως 03.11.2022, 2 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 293 εστίες σε αγριόχοιρους οι οποίες αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της χώρας (ΠΕ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) για την πιστή εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων.