Νέες εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους

Νέες εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους
Ενημέρωση από το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων. 

Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δέκα (10) δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία στις περιοχές Kardzhali (2 εστίες), Smolyan (7 εστίες) και Haskovo (1 εστία) σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (βλέπε Εικ. 1, Εικ.2).


Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2022 έως 27.10.2022, 2 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 271 εστίες σε αγριόχοιρους οι οποίες αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της xώρας (ΠΕ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο ειδικότερα δε στις άμεσες ενέργειες τους όσον αφορά:

1)Την συγκρότηση των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού των Αγριόχοιρων.

2)Την εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών.

3)Τον έλεγχο των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία.

4) Την εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε κατοικίδιους χοίρους και ειδικά στην «απαγορευμένη ζώνη 1».

5)Την εντατικοποίηση των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις με προτεραιότητα σε αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

6)Την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη χώρα.
Ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις οποίες απασχολείται προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων» απαραίτητο κρίνεται η εντατικοποίηση των δράσεων από το εν λόγω προσωπικό στο πεδίο, με βάση το καθηκοντολόγιο τους.