Υποχρεωτική ταυτοποίηση και ιχνηλάτιση των δεσποζόμενων ιπποειδών

Υποχρεωτική ταυτοποίηση και ιχνηλάτιση των δεσποζόμενων ιπποειδών
Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στις 21 Οκτωβρίου 2022 ξεκινά η υποχρεωτική καταχώριση όλων των ιπποειδών στη Βάση Δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών υποχρεούνται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής ΥΑ, να προσέλθουν στα Τμήματα Κτηνιατρικής ώστε να τους χορηγηθεί κωδικός αριθμός καταχώρισης και να δηλώσουν τα ζώα τους. Θα ακολουθήσει η έκδοση από την υπηρεσία του ισόβιου εγγράφου ταυτοποίησης ιπποειδών και η χορήγηση έγκρισης ενέσιμου πομποδέκτη(microchip) για την ταυτοποίηση κάθε ζώου.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση των ιπποειδών είναι υποχρεωτική
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, όποιο ιπποειδές δεν έχει δηλωθεί και ταυτοποιηθεί, θα θεωρείται ανεπιτήρητο και δε θα είναι δυνατή η διεκδίκησή του από τον ιδιοκτήτη του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.