Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2019

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2019
Με την πληρωμή της παραγωγής του Αυγούστου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ των μηνών Ιουλίου-Αυγούστου 2019. 

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2019.
Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν 3.200 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 14.779,08 ευρώ (82% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).