Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2018
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2018.  

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 3.215 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 17.555,02 ευρώ (80% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Δεκέμβριο).