Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2018
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2018. 

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες θα εξοφληθούν 750 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 139.043,18 ευρώ (89% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).