Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Οκτωβρίου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Νοεμβρίου 2018. 

Με τις χθεσινές και τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 8.600 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.053,69 ευρώ (65% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Νοέμβριο).