Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Σεπτεμβρίου 2019

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Σεπτεμβρίου 2019
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2019, οπότε και εξοφλήθηκαν 6.350 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 48.132,49 ευρώ (83% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο). 

Με την πληρωμή της παραγωγής του Σεπτεμβρίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ του μηνός Σεπτεμβρίου 2019.

Να σημειωθεί ότι για όσα πάρκα η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρότερη των 10.000 kWh δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί μόλις η σωρευτική παραγωγή στο τρίμηνο ή στο εξάμηνο ξεπεράσει τις 10.000 kWh.