Εξόφληση παραγωγών ΑΠΕ για το μήνα Οκτώβριο 2019

Εξόφληση παραγωγών ΑΠΕ για το μήνα Οκτώβριο 2019
Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοίνωσε την έναρξη και ολοκλήρωση της εξόφλησης των τιμολογίων παραγωγών ΑΠΕ, για το μήνα Οκτώβριο 2019. 

Τα τιμολόγια που εξοφλήθηκαν, αφορούν σε Ενημερωτικά Σημειώματα τα οποία εκδόθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΑΠΕΕΠ, στις 20 Νοεμβρίου 2019.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι τα τιμολόγια παρελήφθησαν από το ΔΑΠΕΕΠ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 21 και 30 Νοεμβρίου 2019, με συμβατική ημερομηνία εξόφλησης στις 20 Δεκεμβρίου 2019 (20 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου).

Κατά συνέπεια η ολοκλήρωση της εξόφλησης εντός του Ιανουαρίου, σημαίνει ότι η καθυστέρηση περιορίστηκε στις 40 ημέρες ή αλλιώς στον 1,5 μήνα, από τη συμβατική ημερομηνία εξόφλησης.