Εξοφλήθηκαν τα τιμολόγια Ιουνίου για παραγωγούς ΑΠΕ

Εξοφλήθηκαν τα τιμολόγια Ιουνίου για παραγωγούς ΑΠΕ
Ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εξόφληση των τιμολογίων των παραγωγών ΑΠΕ για το μήνα Ιούνιο και ξεκίνησε η εξόφληση των τιμολογίων της αυτοτιμολόγησης για παραγωγή Ιουλίου 2020. 

Ειδικότερα ο ΔΑΠΕΕΠ προχώρησε με εντολές σε πληρωμές 3.023 τιμολογίων πληρωτέου ποσού έως 5.231,93 ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 34% των παραγωγών της αυτοτιμολόγησης για το μήνα Ιούλιο 2020.

Υπογραμμίζεται τέλος ότι οι παραγωγοί μπορούν πλέον εύκολα και άμεσα να υπαχθούν στη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης, μέσω του νέου ιστότοπου του ΔΑΠΕΕΠ. Ήδη μεγάλος αριθμός παραγωγών αξιοποιώντας την απλοποιημένη διαδικασία γράφτηκε στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των τιμολογίων που εξοφλήθηκε νωρίτερα.