Φωτοβολταϊκά: εξόφληση παραγωγής Αυγούστου

Φωτοβολταϊκά: εξόφληση παραγωγής Αυγούστου
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2019, οπότε και εξοφλήθηκαν 450 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 156.499,41 ευρώ (93% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).  

Με την πληρωμή της παραγωγής του Αυγούστου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ των μηνών Ιουλίου-Αυγούστου 2019.