Φωτοβολταϊκά: νέα πληρωμή Αυγούστου 2018

Φωτοβολταϊκά: νέα πληρωμή Αυγούστου 2018
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018. 

Mε τις νέες εντολές εξοφλούνται επιπλέον 1.530 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 10.050,80 ευρώ (77% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).