Νέα πληρωμή Αυγούστου στα φωτοβολταϊκά

Νέα πληρωμή Αυγούστου στα φωτοβολταϊκά
Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018. 

Mε τις νέες εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 1.020 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 20.124,97 ευρώ (85% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).