Νέα πληρωμή Οκτωβρίου στα φωτοβολταϊκά

Νέα πληρωμή Οκτωβρίου στα φωτοβολταϊκά
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες.  

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 750 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 62.597,31 ευρώ (80% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο).