Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2019, οπότε και εξοφλήθηκαν 2.370 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.806,78 ευρώ (58% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο). 

Με την πληρωμή της παραγωγής του Αυγούστου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ των μηνών Ιουλίου-Αυγούστου 2019.