Συνεχίζονται οι πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

Συνεχίζονται οι πληρωμές στα φωτοβολταϊκά
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. 

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 320 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 141.911,58 ευρώ (93% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).