Έως 20/10/2022 οι αιτήσεις κατεχόμενων κυψελών

Έως 20/10/2022 οι αιτήσεις κατεχόμενων κυψελών
Η δήλωση είναι πλέον υποχρεωτική για όλους και θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. 

Έως τις 20 Οκτωβρίου 2022 μπορούν οι μελισσοκόμοι να δηλώσου όλες τις κατεχόμενες κυψέλες.

Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι πλέον υποχρεωτική για όλους και θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση - δήλωση:

  • αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών ή
  • ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (www.minagric.gr - Ψηφιακές Υπηρεσίες - Για τον μελισσοκόμο - Ηλεκτρονική Αίτηση μελισσοκομικού Μητρώου -Δήλωση κατεχόμενων κυψελών) 

Επισημαίνεται ότι για τους μελισσοκόμους, που δεν θα προβούν εμπρόθεσμα (έως 20 Οκτωβρίου 2022) στην υποβολή της αίτησης-δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, προβλέπεται να επιβληθούν κυρώσεις -πρόστιμα.