Καθορίστηκε η ενίσχυση των Μικρών Νησιών του Αιγαίου στη μελισσοκομία

Καθορίστηκε η ενίσχυση των Μικρών Νησιών του Αιγαίου στη μελισσοκομία
Το ποσό ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη.

Στα 11,09 ευρώ ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψένη καθορίστηκε το ύψος της οικονομικής στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια, «το γεγονός ότι το γινόμενο του αριθμού των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών επί τον αριθμό (12 ευρώ το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά κατεχόμενη κυψέλη), υπερβαίνει το συνολικά εγκεκριμένο ποσό ενίσχυσης των 1.800.000 ευρώ, εφαρμόζεται ενιαία οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιμη κυψέλη και καθορίζεται το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2021 σε 11,09 ευρώ ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη».

 Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ