6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων Αγροτών

6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων Αγροτών
Το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων Αγροτών διοργανώνεται την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, αυτή τη φορά διαδικτυακά, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 

Στο πλαίσιο των εργασιών του θα αναδειχθούν και θα απονεμηθούν βραβεία στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.«Ψηφιακή Γεωργία»

2.«Περιβαλλοντικά βιώσιμη Γεωργία»

3.«Τρόφιμα»

Η δράση αυτή αποτελεί βήμα ανταλλαγής, προώθησης και ενθάρρυνσης βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και καινοτόμων ιδεών για τους νέους ευρωπαίους αγρότες.

Φέτος θα λάβουν μέρος πάνω από 200 νέοι αγρότες, από 21 κράτη μέλη της ΕΕ, που θα παρουσιάσουν τις υποψήφιες προς βράβευση προτάσεις τους.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος για τη Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη κ. Janusz Wojciechowski, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου του Ε. Κοινοβουλίου, κος Norbert Lins, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών, κος Jannes Maes και ο Γενικός Γραμματέας της COPA-COGECA κ. Pekka Pesonen.

Για να παρακολουθήσετε πατάτε τον παρακάτω σύνδεσμο και μετά το κουμπί Registration.
https://euyoungfarmers.eu/