Νέοι αγρότες: Στις 1.206 οι εντάξεις στην Αν. Μακεδονία - Θράκη

Νέοι αγρότες: Στις 1.206 οι εντάξεις στην Αν. Μακεδονία - Θράκη
Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους νέους αγρότες. 

Συνολικά 1.206 δικαιούχοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 45.272.500 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων ξεκινούν την ημερομηνία ένταξής τους και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη, ενώ οι επιπρόσθετες δεσμεύσεις εκκινούν από το επόμενο ημερολογιακό έτος από αυτό που επιτεύχθηκε ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου και η διάρκειά τους είναι τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ