Πληρωμή 8 εκ. ευρώ σε νέους αγρότες

Πληρωμή 8 εκ. ευρώ σε νέους αγρότες
Από τις 30/08/2018 έως τις 31/08/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 8.564.796,37 ευρώ. 

Από αυτά, τα 8.073.450,00 ευρώ κατευθύνθηκαν σε 623 νέους αγρότες για τη συμμετοχή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως δασώσεις, βιολογική γεωργία, παύση γαιών, νιτρορύπανση, σπάνιες φυλές κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.