Καταβολή επιδομάτων και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Καταβολή επιδομάτων και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
Αύριο, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ενώ παράλληλα την ίδια ημερομηνία θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση. 

Αναλυτικά:

 • Επίδομα Στέγασης:   Δικαιούχοι  274.373 - 33.053.180 ευρώ
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι  224.676- 47.763.942 ευρώ
 • Αναπηρικά: Δικαιούχοι 174.892 -71.472.302 ευρώ
 • Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι  817 - 247.694 ευρώ
 • Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι  5.963 -210.263 ευρώ
 • Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη ν.1296/1982:  Δικαιούχοι 16.889 - 5.733.275 ευρώ
 • Επίδομα Κοινων. Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.416 ? 6.400.455 ευρώ
 • ?Εξοδα Κηδείας:  Δικαιούχοι   221 - 175.522 ευρώ
 • Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι  12.291 - 12.354.000 ευρώ
 • Επίδομα Παιδιού:  Δικαιούχοι  820.047 -153.795.919  ευρώ
 • Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών: Δικαιούχοι 736 - 355.800 ευρώ
 • Προστατευόμενα Τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5 - 5000 ευρώ
 • Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι  474 - 241.878 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.549.800

Σύνολο καταβολών: 331.809.230 ευρώ

Επίσης αύριο, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση η οποία ανέρχεται σε 209.540.058 ευρώ και αφορά 1.217.845 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 224.938 - 47.714.859 ευρώ
 • Αναπηρικά: Δικαιούχοι 139.893 - 34.973.250 ευρώ
 • Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 820.047 -118.609.449 ευρώ
 • Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 72 -18.750 ευρώ
 • Ανασφάλιστοι «Σύνταξη»: Δικαιούχοι 15.398 - 3.849.500 ευρώ
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλ. Ανασφάλιστων: Δικαιούχοι  17.497 - 4.374.250 ευρώ