ΟΠΕΚΑ: Καταβολή επιδομάτων Ιουλίου 2022

ΟΠΕΚΑ: Καταβολή επιδομάτων Ιουλίου 2022
Σύνολο δικαιούχων :1.478.313 Σύνολο καταβολών:352.815.120 ευρώ  

Στις 29 Ιουλίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε,  θα καταβληθούν απ' τον ΟΠΕΚΑ τα εξής επιδόματα:

 • Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 734.017 - 174.635.586 ευρώ
 • Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 288.004 - 34.640.714 ευρώ
 • Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 780  - 247.150 ευρώ
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 224.042 - 46.637.627 ευρώ
 • Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 174.264 - 72.739.415 ευρώ
 • Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.100 - 214.895 ευρώ
 • Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων: Δικαιούχοι 35.066 - 11.965.462ευρώ
 • Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων:  Δικαιούχοι 162 - 128.864 ευρώ
 • Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 10.940  - 11.000.000 ευρώ
 • Κόκκινα δάνεια - συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 2.675  - 177.642 ευρώ
 • Πρόγραμμα Γέφυρα - συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 1.808 - 326.320 ευρώ
 • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5 - 5000 ευρώ
 • Επίδομα Αναδοχής:  Δικαιούχοι 450  - 226.054 ευρώ