Αλλάζει η διαδικασία ελέγχου για τους αγρεργάτες

Αλλάζει η διαδικασία ελέγχου για τους αγρεργάτες
Βιβλίο απασχολούμενων για όσους εργάζονται σε αγροτικές εργασίες και στην αλιεία. Τροπολογία τους θέτει εκτός συστήματος Εργάνης

Το βιβλίο όπου θα καταγράφονται όσοι δουλεύουν σε αγροτικές εργασίες ή στην αλιεία, είτε πρόκειται για Έλληνες είτε για αλλοδαπούς, θα θεωρείται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Η τήρηση του βιβλίου είναι υποχρεωτική, προκειμένου να μπορούν οι ελεγκτές να διαπιστώνουν πιθανές παραβάσεις. Θα πρέπει να συμπληρώνεται πριν από την έναρξη της εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού και να ενημερώνεται ανάλογα με τις όποιες μεταβολές.

Το υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε αυτή την επιλογή καθώς εκτιμά ότι η σύνδεση της εργασίας με τις καιρικές συνθήκες και η μη δυνατότητα τήρησης σταθερού λογιστηρίου καθημερινά, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός εναλλακτικού τρόπου ελέγχου της απασχόλησης.

Σε περίπτωση ανασφάλιστης εργασίας το πρόστιμο παραμένει στα 10.500 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο, αλλά και πρόστιμο 300 ευρώ εάν ο εργοδότης δεν θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει το βιβλίο απασχολουμένων.