Αυξημένη κατά 8% η αξία της αγροτικής παραγωγής στην ΕΕ το 2021

Αυξημένη κατά 8% η αξία της αγροτικής παραγωγής στην ΕΕ το 2021
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. 

Tο 2021, η αγροτική παραγωγή στην ΕΕ αποτιμήθηκε σε 449,5 δισεκατομμύρια ευρώ (δις) σε βασικές τιμές, που αντιπροσωπεύει αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2020. Αυτή η αλλαγή προήλθε από την αύξηση της τιμής των αγροτικών αγαθών και υπηρεσιών στο σύνολό της (ένα εκτιμάται +7,5%), με τον όγκο της παραγωγής να παραμένει ελάχιστα μεταβαλλόμενος από το 2020 (εκτιμάται +0,8%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat σχεδόν τα τρία τέταρτα της αξίας της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ το 2021 προήλθαν από επτά κράτη μέλη. Αυτές ήταν η Γαλλία (82,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 18% του συνόλου της ΕΕ), η Ιταλία (61,2 δισ. ευρώ ή 14%), η Γερμανία (59,2 δισ. ευρώ ή 13%), η Ισπανία (57,1 δισ. ευρώ ή 13%) , την Ολλανδία (30,6 δισ. ευρώ ή 7%), την Πολωνία (27,9 δισ. ευρώ ή 6%) και τη Ρουμανία (21,1 δισ. ευρώ ή 5%).


Η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ κατέγραψε αύξηση της αξίας της αγροτικής παραγωγής το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Οι πιο απότομοι ρυθμοί αύξησης καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+37%), στη Ρουμανία (+25%) και στην Τσεχία (+16%) . Αντίθετα, οι τιμές της αγροτικής παραγωγής στη Φινλανδία, τη Μάλτα και την Κύπρο παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες το 2021 από τα αντίστοιχα επίπεδά τους το 2020 και μειώθηκαν στη Δανία (-2%) και τη Σλοβενία (-4%).

Μεταξύ άλλων βασικών κρατών μελών, η αξία της αγροτικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 10% στην Ισπανία, 8% στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, 6% στην Ιταλία και την Πολωνία και 3% στη Γερμανία.

Λίγο περισσότερο από το ήμισυ (55%) της αξίας της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ το 2021 προήλθε από καλλιέργειες (248,7 δισ. ευρώ, +13% σε σύγκριση με το 2020). Λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) προήλθε από ζώα και ζωικά προϊόντα (163,1 δισ. ευρώ, + 3% σε σύγκριση με το 2020). Το υπόλοιπο μερίδιο προήλθε από αγροτικές υπηρεσίες και δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Το κόστος των αγροτικών εισροών της ΕΕ που δεν σχετίζεται με επενδύσεις (ενδιάμεση κατανάλωση ) ήταν κατά 10% υψηλότερο το 2021 από ό,τι το 2020.

Οι αλλαγές στην αξία της αγροτικής παραγωγής και της ενδιάμεσης κατανάλωσης το 2021 οδήγησαν σε αύξηση 6% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τη γεωργία.