Αυξημένο το κόστος παραγωγής και το Νοέμβριο 2022

Αυξημένο το κόστος παραγωγής και το Νοέμβριο 2022
Οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία -κτηνοτροφία Νοεμβρίου 2022 από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Αυξημένος κατά 22,4% είναι ο δείκτης εισροών στη γεωργία ? κτηνοτροφία σε σχέση με τον αντίστοιχο Νοέμβριο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 24,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στην ενέργεια, τα λιπαντικά και τις ζωοτροφές.

Αντίστοιχα, αυξημένος κατά 19,7% είναι και ο δείκτης εκροών το Νοέμβριο 2022 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της αύξησης των τιμών των δημητριακών και τους σπόρων, καθώς και στο δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Νοέμβριο 2022, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 19,7%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Νοεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2020, είχε παρουσιάσει αύξηση 17,0%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 19,7%, τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2021, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 19,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας δημητριακά και σπόροι, και β) στην αύξηση κατά 24,2% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 2,2%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 - Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2020 - Νοεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 14,6%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 22,4% έναντι αύξησης 14,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2021 με τον Νοέμβριο 2020.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 22,4%, τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2021, οφείλεται στην αύξηση κατά 24,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ενέργεια και λιπαντικά και ζωοτροφές.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 0,3%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 - Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 23,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2020 - Νοεμβρίου 2021.