Δείκτες αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία-κτηνοτροφία 2021

Δείκτες αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία-κτηνοτροφία 2021
Τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία -Κτηνοτροφία, για το έτος 2021, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2020, παρουσίασε αύξηση 3,7% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το έτος 2019 (Πίνακες 1, 2).

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (αύξηση 3,7%) το έτος 2021, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2020, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 5,0%
  • αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 4,4%
  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 1,2% (μείωση 2,7% στο δείκτη τόκων δανείων και αύξηση 3,2% στο δείκτη ενοικίασης μηχανημάτων)

Ακολουθούν οι πίνακες που εμφανίζουν την εξέλιξη του Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για την περίοδο 2011 - 2021