Μειώθηκε το επιχειρηματικό αγροτικό εισόδημα το 2021

Μειώθηκε το επιχειρηματικό αγροτικό εισόδημα το 2021
Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά 1,79% μειώθηκε το καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα των αγροτών την τριετία 2018-2021, ενώ σε 5,763 εκατ. ευρώ ανήρθε το καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα (γεωργία- κτηνοτροφία) το 2021, έναντι των 5.869 εκατ. ευρώ το 2020 σύμφωνα με τα αποτελέσματα των στοιχείων που επεξεργάστηκε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η καθαρή προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές μειώθηκε κατά 10,52% το 2021 (σταθερές τιμές) στα 4.504 εκατ. ευρώ, έναντι των 4.955 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα παραπάνω αναφέρονται στα αποτελέσματα των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας, έτους 2021 και τα αναθεωρημένα αποτελέσματα των ετών 2019-2020, τα οποία καταρτίστηκαν τον Σεπτέμβριο 2022, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας αναφέρονται στο Εισόδημα των δραστηριοτήτων του γεωργικού κλάδου (γεωργία - κτηνοτροφία), αποτελούν δορυφορικό λογαριασμό του συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών και παρέχουν συμπληρωματικά στοιχεία για τον γεωργικό κλάδο.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας, προέρχονται από έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από άλλες διοικητικές πηγές δεδομένων.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Λογαριασμών του γεωργικού κλάδου, οι εργασίες αναθεώρησης των ετών 2019 και 2020, περιλάμβαναν την αξιοποίηση επικαιροποιημένων στοιχείων από τις πηγές για τον υπολογισμό των συνιστωσών του γεωργικού εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για το έτος 2021 αντανακλούν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας σε τρέχουσες τιμές για τα έτη 2018-2021.


Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους για τα έτη 2018-2021.