Παράταση υποβολής αιτήσεων συμβολαιακής γεωργίας στην ΑΑΔΕ για τη μείωση της φορολογίας των αγροτών κατά 50%

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμβολαιακής γεωργίας στην ΑΑΔΕ για τη μείωση της φορολογίας των αγροτών κατά 50%
Θα ακολουθήσει παράταση μέχρι περίπου και την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ήτοι τέλη Μαΐου 2023.

Η ΕΘΕΑΣ γνωστοποιεί πως θα ακολουθήσει παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμβολαιακής γεωργίας στην ΑΑΔΕ για τη μείωση της φορολογίας των αγροτών κατά 50%.

Χαρακτηριστικά σε επιστολή που αποστείλαμε προς τους αγροτικούς συνεταιρισμούς - μέλη μας, αναφέρουμε πως:

«Σε συνέχεια της από 7 Φεβρουαρίου 2023 επιστολής (Αρ. Πρωτ. 26) που αποστείλαμε στους αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη μείωση της φορολογίας των αγροτών μελών συνεταιρισμών κατά 50%, ύστερα από τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν και την καταχώρηση των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας στην ΑΑΔΕ, η εν λόγω προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 185340 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β' 6447/16-12-2022), είναι μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου, ημερομηνία ανέφικτη για αρκετούς αγρότες, καθώς:

α. Αρκετοί δεν έχουν καταφέρει να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους

β. Αναμένονται ακόμα διευκρινίσεις επί των ποικίλων διαδικαστικών ερωτημάτων που έχουν προκύψει.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι μας δηλώθηκε προφορικά ότι θα ακολουθήσει παράταση μέχρι περίπου και την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ήτοι τέλη Μαΐου 2023.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σας είναι αναγκαία».