Πρόσκληση για την αξιοποίηση της Ελληνικής Ποικιλίας Ρίγανης «ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

Πρόσκληση για την αξιοποίηση της Ελληνικής Ποικιλίας Ρίγανης «ΑΡΕΘΟΥΣΑ»
 Με σκοπό την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.

Το Ινστιτούτο Μελέτης και Προώθησης των Φαρμακευτικών Φυτών ( Ιν.ΦΑΦ) - Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ- του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών) προτίθεται να παραχωρήσει την ποικιλία της ελληνικής ρίγανης ''Αρέθουσα'' που διατηρεί για εμπορική αναπαραγωγή.

Η ποικιλία έχει εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών -ΥΠΑΑΤ- (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 933/Β΄/10.03.2021) με υπ' αριθμό απόφαση 449/54027 για την εγγραφή της «Αρέθουσας» στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών). Ελέγχεται ως προς τα βοτανικά, αποδοτικά και χημειοτυπικά της χαρακτηριστικά από την ερευνητική ομάδα του Ιν.ΦΑΦ και διατηρείται σε μητρικές φυτείες από το Εργαστήριο Γεωργίας του ΓΠΑ στα Αγροκτήματα του Πανεπιστημίου (Αγρόκτημα Κωπαϊδας και Αγρόκτημα Εργαστηρίου Γεωργίας).

Το Ιν.ΦΑΦ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εταιρεία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (ΠΥ) που διαθέτει τα εχέγγυα και τα κριτήρια παραγωγής υγιούς ΠΥ με σκοπό να της διατεθεί το φυτικό υλικό για την έναρξη αναπαραγωγής έρριζων μοσχευμάτων, ώστε να διατηρηθεί ο βοτανικός και χημειοτυπικός χαρακτήρας της ποικιλίας και να μπορεί να διατεθεί για εκτατική καλλιέργεια της ρίγανης, όπου το τελικό προϊόν θα έχει την ταυτότητα και την προέλευση της ποικιλίας για τα οποία θα εγγυάται το Ιν.ΦΑΦ- ΓΠΑ. Η εταιρεία θα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να χρησιμοποιεί σήμα που θα αποτυπώνει την συνεργασία της με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν:

  • Πληροφορίες όσον αφορά το προφίλ της εταιρείας τους (αριθμ. ΓΕΜΗ, ιστορικό ίδρυσης, άλλες συνεργασίες κλπ.)
  • Πρόταση όσον αφορά τρόπους εκμετάλλευσης και εμπορικής αξιοποίησης του υλικού που θα τους παραχωρηθεί.

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει έλεγχος της βοτανικής και χημειοτυπικής ταυτότητας του αναπαραγόμενου υλικού από το Ιν.ΦΑΦ ετησίως καθώς επίσης και συμβουλευτική και καθοδήγηση για την παραγωγή ΠΥ με βιώσιμες πρακτικές πολλαπλασιασμού .

Η επιλογή θα γίνει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, με βάση τις προτάσεις των εταιρειών που θα κατατεθούν και το συμφέρον του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την τελική απόφαση για υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών και συνεκμετάλλευσης θα την λάβει η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΓΠΑ κατόπιν εισήγησης των μελών του ΔΣ του Ιν.ΦΑΦ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.infaf@aua,gr έως τις 28/2/2023.