Έως 20/1/2023 αιτήσεις για την ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών

Έως 20/1/2023 αιτήσεις για την ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών
Η 1η τροποποίηση για το υποέργο του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Έως τις 20 Ιανουαρίου 2023 παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων για το υποέργο «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών» της Δράσης «Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα, με την 1η τροποποίηση της απόφασης πρόσκλησης, η υποπαράγραφος 10.2, της παραγράφου 10, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Υποβολή των αιτήσεων από 30/11/2022 έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως τις 20/01/2023, ώρα 12:00.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 23η Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται την 28η Φεβρουαρίου 2023.

3. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 (Μάρτιος, 2023) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

4. Τα επενδυτικά σχέδια θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.8.».

2. Η περίπτωση 1, της υποπαραγράφου 10.3, της παραγράφου 10, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ΦΥ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Υποέργο «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών», στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 30/11/2022 ώρα 12:00 μμ έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως τις 20/01/2023, ώρα 12:00 μμ.».

Δείτε αναλυτικά την τροποποίηση ΕΔΩ