Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Γεωργία Ακριβείας: Συμμετοχή στο κοινοτικό καινοτόμο πρόγραμμα «AgriDataValue», που παρουσιάζεται στην Ελλάδα

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Γεωργία Ακριβείας: Συμμετοχή στο κοινοτικό καινοτόμο πρόγραμμα «AgriDataValue», που παρουσιάζεται στην Ελλάδα
Μετέχουν συνεταιρισμοί, μέλη της ΕΘΕΑΣ, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες τεχνολογίας αιχμής, 3 Οργανισμοί Πληρωμών, 30 εταίροι συνολικά από 14 χώρες.

Η υπεράρδευση και η υπερβολική χρήση συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αυξάνουν το κόστος απόδοσης, μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα, ενώ η μη βέλτιστη κτηνοτροφική παραγωγή αυξάνει τις εκπομπές GhG, συμβάλλοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η λύση για πολυσύνθετο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις παγκόσμιες ανάγκες τροφίμων, την ανταγωνιστικότητα και το δίκαιο εισόδημα των αγροτών, αλλά και με τη βιώσιμη γεωργία και την προστασία του περιβάλλοντος, βρίσκεται αναμφίβολα στη γνώση. Και αυτή τη γνώση έρχεται να υπηρετήσει το πρωτοποριακό πρόγραμμα AgriDataValue.

  • Η επίσημη παρουσίαση - έναρξη του προγράμματος θα γίνει στην Αθήνα, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:30 το πρωί, στο ξενοδοχείο Royal Olympic - Panorama Hall (6ος Όροφος, Αθ. Διάκου).

Αναλυτικά την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασης ΕΔΩ.

Στο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ, μετέχουν συνεταιρισμοί, μέλη της ΕΘΕΑΣ, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες τεχνολογίας αιχμής, 3 Οργανισμοί Πληρωμών, 30 εταίροι συνολικά από 14 χώρες.

Επίσης, το πρόγραμμα εκτείνεται σε 23 πιλοτικές διατάξεις σε 9 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 1.810.000 Στρέμματα / 25 είδη καλλιεργειών, σε 2,000 ζώα / 5 είδη, σε >= 9TB ανοιχτών δεδομένων και σε 4,500 νέους IoT αισθητήρες.

Έξυπνο αγρόκτημα και γεωργο-περιβαλλοντικός χώρος μεγάλων δεδομένων

Τα σύγχρονα αγροκτήματα δημιουργούν τεράστιο όγκο δεδομένων με βάση αισθητήρες IoT και drones, ενώ τεράστια δεδομένα EO γίνονται διαθέσιμα μέσω του Copernicus Hubs.

Το πρόγραμμα AgriDataValue στοχεύει να καθιερωθεί ως ο «Game Changer» στην Έξυπνη Γεωργία και την αγροπεριβαλλοντική παρακολούθηση και να ενισχύσει τις ικανότητες έξυπνης γεωργίας, την ανταγωνιστικότητα και το δίκαιο εισόδημα, εισάγοντας μια καινοτόμο, έξυπνη και πολυτεχνολογική πλατφόρμα πληροφοριών και εφαρμογών.

Για να επιτύχει τεχνολογική ωριμότητα και μαζική αποδοχή, υιοθετεί και προσαρμόζει μια πολυδιάστατη προσέγγιση που συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής μεγάλων δεδομένων με γεωργικές γνώσεις. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, διαδικτύου των πράγματων (IoT) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα συνδυάζει και αξιοποιεί δεδομένα που θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από επίγειους αισθητήρες και αγρο-μετεωρολογικούς σταθμούς με πολυφασματικές εικόνες από δορυφόρους και drones, ώστε να υποστηρίζει τη δημιουργία μοντέλων Μηχανικής Μάθησης και εφαρμογών ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Έτσι, το AgriDataValue θα συμβάλλει στην υλοποίηση της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και θα είναι αρωγός του Ευρωπαϊκού ψηφιακού μετασχηματισμού στον αγροτικό τομέα (γεωργία και κτηνοτροφία) και της μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.