Διαχείριση κλαδεμάτων από το ΙΝΑΣΟ ΠΑΣΕΓΕΣ και την Ένωση Αγρινίου

Διαχείριση κλαδεμάτων από το ΙΝΑΣΟ ΠΑΣΕΓΕΣ και την Ένωση Αγρινίου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίδειξη μηχανοποιημένης συλλογής - διαχείρισης κλαδεμάτων σε οπωρώνες και ελαιώνες της Αιτωλοακαρνανίας.

Η διαχείριση των κλαδεμάτων και γενικότερα των υπολειμμάτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί σήμερα ένα από τα πρακτικά προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν οι παραγωγοί. Και το κάνουν με κόστος, με πολύ κόπο και αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο.

Η δε πρακτικές που ακολουθούνται, κανένα όφελος οικονομικό δεν αποφέρουν.

Αντίθετα, οι πρακτικές αυτές είναι επιβαρυντικές για το περιβάλλον.

Oι μόνιμες καλλιέργειες στην Ελλάδα (ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, κτλ) εκτείνονται σε πάνω από 11.000.000 στρέμματα, δηλαδή σε έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής γεωργικής γης, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι καλλιέργειες αυτές καταλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και η συνηθέστερη πρακτική διαχείρισης των υπολειμμάτων είναι η καύση τους σε ανοιχτές εστίες ή, σε ελάχιστες περιπτώσεις, η επεξεργασία τους με καταστροφείς και η ενσωμάτωσή τους ως οργανικό υλικό στο έδαφος.

Με τις πρακτικές αυτές, ωστόσο, μένει αναξιοποίητο το τεράστιο ενεργειακό δυναμικό αυτού του είδους βιομάζας.

Η Ένωση Αγρινίου παρουσίασε την πλέον ενδεδειγμένη πρόταση για την ορθή διαχείριση των κλαδεμάτων.

Με μηχάνημα που τις προηγούμενες ημέρες ήρθε απ? τη γειτονική Ιταλία, ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία τις δυο προγραμματισμένες επιδείξεις μηχανοποιημένης συλλογής κλαδεμάτων από ελαιώνες και οπωρώνες του νομού, συν μια ακόμη συμπληρωματική επίδειξη, η οποία κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάλυση περισσότερων τεχνικών δεδομένων, αλλά και να υπάρξει καλύτερη εξοικείωση των στελεχών της Ένωσης Αγρινίου τόσο με το μηχάνημα όσο και με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών έργων.

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε Αστακό και Νεοχώρι, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών  έργων uP_running (προώθηση της ενεργειακής χρήσης ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις) http://www.up-running.eu,  και AGROinLOG (Ολοκληρωμένα Κέντρα Εφοδιαστικής Βιομάζας στις αγροτοβιομηχανίες) http://agroinlog-h2020.eu, με τον κεντρικό συντονισμό και την επιστημονική καθοδήγηση του Ινστιτούτου Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τα δυο αυτά έργα χρηματοδοτούνται από το φιλοπεριβαλλοντικό Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020".

Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επωφεληθεί από τις δυνατότητες των αγροτικών ξυλώδους υπολειμμάτων ως πηγή ενέργειας, καθώς και να αποδείξει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας νέων εφοδιαστικών αλυσίδων και επιχειρηματικών μοντέλων που θα επέτρεπαν τη χρήση τους.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμά Κουτσουπιά, ο οποίος και είχε την προσωπική επίβλεψη της δράσης, «η επιτυχία του εγχειρήματος επιτρέπει να αισιοδοξούμε για την μελλοντική εφαρμογή ενός ευρύτατου προγράμματος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Αιτωλοακαρνανίας».

Ο κ. Κουτσουπιάς εξηγεί ότι αυτό απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αρκετές ακόμη δοκιμές, εκτιμά ωστόσο ότι είναι εφικτό: «Στην Ένωση Αγρινίου επενδύουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Αναζητάμε τρόπους επίλυσης των πρακτικών ακόμη προβλημάτων που οι παραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν στις εκμεταλλεύσεις τους, δίνουμε ασφαλείς διεξόδους και προσπαθούμε πάντα να συμβάλουμε στην ίδια την αναβάθμιση του αγροτικού χώρου. Σήμερα, έχοντας μαζί μας τους πλέον αρμόδιους να μας καθοδηγήσουν, βάζουμε τα θεμέλια και κάνουμε το πρώτο βήμα, ώστε, με τις κατάλληλες επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν, να μπορέσουμε σύντομα να καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και να περάσουμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας για την ενεργειακή αξιοποίηση κλαδεμάτων και εκριζώσεων, που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται ως άχρηστα υπολείμματα, που όχι μόνο κάποιο όφελος δεν έχουν για τον παραγωγό, αλλά, αντίθετα, εκτός του ότι ο τρόπος διαχείρισής τους, η καύση δηλαδή, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον, έχει κόστος, απαιτεί δε πολύ κόπο και πολύ χρόνο»

Όπως επισημαίνει η εκπρόσωπος του ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ κα. Τίνα Παπασιδέρη, γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επωφεληθεί από τις δυνατότητες των αγροτικών ξυλώδους υπολειμμάτων ως πηγή ενέργειας, καθώς και να αποδείξει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας νέων εφοδιαστικών αλυσίδων και επιχειρηματικών μοντέλων που θα επέτρεπαν τη χρήση τους.

Απ? την πλευρά του, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ, χημικός μηχανικός κ. Μανώλης Καραμπίνης σημειώνει ότι πρόκειται για δράσεις που πιλοτικά για πρώτη φορά εφαρμόζονται, τονίζοντας ότι αφορούν έναν αναξιοποίητο ενεργειακό πόρο, που μπορεί πράγματι να δώσει ώθηση στην αγροτική οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη.