Εφαρμοσμένη Έρευνα και Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων

Εφαρμοσμένη Έρευνα και Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων
Εγκρίθηκε η εφαρμογή των δυο προγραμμάτων.  

Καθορίστηκε το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Παράλληλα εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, του καταλόγου των εκπαιδευτών και της δαπάνης για την υλοποίηση της Δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» για το έτος 2018.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ.