Ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ για τις πληρωμές του Μέτρου 22

Ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ για τις πληρωμές του Μέτρου 22
Σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι.

Το ΥπΑΑΤ εξέδωσε Δελτίο Τύπου για το Μέτρο 22, όπου αναφέρεται: 

«Σε συνέχεια της πρώτης πληρωμής των δικαιούχων της ενίσχυσης του Μέτρου 22 ''Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία'' του ΠΑΑ 2014-2022, σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας:

- εξειδίκευσης των κριτηρίων της πολλαπλής συμμόρφωσης που σχετίζονται μόνο με ευρήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συνδέονται κατευθείαν με την επιλεξιμότητα του μέτρου, καθώς και

- αξιολόγησης των ενστάσεων, ώστε να ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου.

Επίσης, ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις νεοεισερχόμενων».