Ερωτήσεις-απαντήσεις για τη γενετική βελτίωση ζώων

Ερωτήσεις-απαντήσεις για τη γενετική βελτίωση ζώων
Ξεκινούν οι αιτήσεις. 

Στις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσει του υποέργου για τη «Γενετική Βελτίωση Ζώων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με καταληκτική ημερομηνία στις 20 Ιανουαρίου 2023.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Υπενθυμίζεται ότι, αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση στο 100% των δαπανών του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και της σχετικής έρευνας και ανάπτυξης.

Τρόπος κατάθεσης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν

1. Την Αίτηση Ενίσχυσης και

2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου - www.gov.gr - στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Για διευκόλυνση των τελικών αποδεκτών ενίσχυσης, ο ΦΥ συνέταξε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ