Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα AGRIFOOD EXPORTS 360°

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα AGRIFOOD EXPORTS 360°
Η «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, ιδίως για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) έχει αναπτύξει μία νέα συνεργασία με τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» με σκοπό τη διερεύνηση Ισχυρισμών Υγείας σε ελληνικά ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα.

Η εν λόγω Δράση θα παρουσιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα στην ημερίδα που θα πραγματοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της «AGROTHESSALY» στη Λάρισα (2-5/03).

Η «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, ιδίως για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής, χτίζοντας δεξιότητες και καλλιεργώντας την καινοτομία, υποστηρίζοντας ενεργά την αναζωογόνηση και ανάπτυξή του κλάδου αυτού. Μετράει πάνω από 17.200 ωφελούμενους σε προγράμματα κατάρτισης, επιχειρηματικότητας και ανακούφισης από φυσικές καταστροφές και η ετήσια συνολική αξία για την ελληνική οικονομία από τις δράσεις του οργανισμού και των ωφελούμενών της, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020-2021, ανέρχεται σε 16,8 εκατ. ευρώ και 10,9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Στα πλαίσια των παραπάνω, ένα από τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα προγράμματα που επίκεινται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα είναι το ''AGRIFOOD EXPORTS 360°''. Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο online πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων, το οποίο θα ξεκινήσει στις 28.03.2023.

Δείτε εδώ τη σύνοψη του Προγράμματος.