Ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ οι αγρότες δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο Κομφούζιο

Ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ οι αγρότες δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο Κομφούζιο
Με τη νέα πρόσκληση ουσιαστικά εξασφαλίζεται η συνέχιση από τους παραγωγούς μιας ιδιαίτερα καινοτόμου και αποτελεσματικής φιλοπεριβαλλοντικής δράσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με παρέμβαση της ΕΘΕΑΣ και την καθοριστικής σημασίας αποτελεσματική υποστήριξη των υπηρεσιακών στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, καθώς και του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την πληρωμή της «Εφαρμογής της Μεθόδου Σεξουαλικής Σύγχυσης των Μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο νέας «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στη Δράση 10.1.08» της ως άνω μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), η οποία αφορά σε ετήσια παράταση των δεσμεύσεών τους.

Με τη νέα πρόσκληση ουσιαστικά εξασφαλίζεται η συνέχιση από τους παραγωγούς μιας ιδιαίτερα καινοτόμου και αποτελεσματικής φιλοπεριβαλλοντικής δράσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συμβάλλει στη μείωση φυτοπροστατευτικών και στην προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της γεωργίας χαμηλών εισροών, όπως υπαγορεύουν και οι στρατηγικές της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η ΕΘΕΑΣ εκφράζει τις ευχαριστίες της στα στελέχη των ανωτέρω δύο υπηρεσιών χάρη στις ενέργειες των οποίων, οι αγρότες δεν θα απωλέσουν επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.