Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
Νέα ημερομηνία για το υποέργο του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών για την 31η Οκτωβρίου 2022 ώρα 12:00 μμ, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους δυνητικούς δικαιούχους για το σχεδιασμό της πρότασής τους και την κατάθεση άρτιου φακέλου υποψηφιότητας.

Η μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών

Στο μεταξύ αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ η μελέτη Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών, την οποία εκπόνησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η παρούσα έκθεση που αποτελεί το 1ο Παραδοτέο καλύπτει σημαντικό μέρος των αποτελεσμάτων της μελέτης «Αναδιάρθρωσης καλλιεργειών», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υπο-έργου 4 «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών» (Cultivationrestructuring ), που αφορά τη Δράση (ID 16626) «Οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα (Economic transformation on the Agricultural Sector)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η μελέτη εκπονήθηκε από μέλη - μαζί με τους Διευθυντές τους - τριών (3) εργαστηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δηλαδή των εργαστηρίων Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων, Δενδροκομίας και Αμπελολογίας. Η μελέτη ανατέθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) με προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη στις 14/7/2022, μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΓΠΑ.

Το κείμενο που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε, μετά από τη συγκέντρωση συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις φυτωρίων, συνεταιρισμών, κατασκευαστών υποστυλώσεων και ευρύτερα υποδομών, γεωργικών συνεταιρισμών και γραφείων γεωτεχνικών μελετών/συμβουλών, ώστε να υπολογισθεί το κόστος εκρίζωσης παλαιών φυτειών και η επανεγκατάσταση νέων (κυρίως γραμμικής μορφής).

Επίσης συνεγράφη κείμενο, πού αφορά τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση τόσο των οπωροφόρων δένδρων (πλην ελιάς), όσο και των αμπελιών (πλην οιναμπέλων). Για την συγγραφή όλων των παραπάνω, η μελετητική ομάδα, με σκοπό την επισκόπηση των καλλιεργητικών συστημάτων και την οικονομική διάσταση της εγκατάστασης νέων δένδρων/πρέμνων, πραγματοποίησε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εξειδικευμένες επισκέψεις, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που έχουν δενδροκομικό και αμπελουργικό ενδιαφέρον (Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη) λαμβάνοντας χρήσιμα γεωτεχνικά στοιχεία καθώς και στοιχεία κόστους εγκατάστασης, από γεωργούς, συνεταιρισμούς, φυτώρια, γεωπόνους συμβούλους. Η συνεργασία της ΕΘΕΑΣ για την πραγματοποίηση των ταξιδιών ήταν σημαντική.

Εκτός από τα υπολογιζόμενα κόστη εκρίζωσης και εγκατάστασης ανά είδος, στο τέλος των κεφαλαίων που αφορούν τα γεωτεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση νέων φυτειών, σε μορφή Check List παρουσιάζονται τα κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να περιορισθούν τόσο οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όσο και των ζητημάτων φυτο-υγείας στις νέες φυτεύσεις.

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί με την επόμενη παράδοση κεφαλαίων της μελέτης που θα αφορά την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν συλλογικές ενώσεις και συνασπισμοί οργανώσεων παραγωγών, όσον αφορά την πρόθεση, αλλά και την αιτιολόγηση, της αντικατάστασης δένδρων και πρέμνων με νέα. Ακόμη θα υπάρξει και κεφάλαιο που θα αφορά το εμπόριο των φρούτων και των σταφυλιών.

Δείτε αναλυτικά την μελέτη ΕΔΩ